Bericht uit klas visie

Huiselijk, warm, sociaal.

  • Onze school is een knusse school. Klein in oppervlakte, maar groot in sociale vaardigheden.

Om de overgang van thuis naar school te verkleinen en te vergemakkelijken houden we dagelijks een kringmoment. Deze momenten brengen ons dichter bij mekaar. We hechten veel belang aan het verhaal, de interesses, de ervaringen van al onze kinderen. Samen delen en leren van elkaar. Een kind komt pas tot leren als het zich goed voelt. Daarom willen we iedereen de kans geven om even te babbelen over de voorbije avond en ochtend. Om zo met een blij gemoed de dag aan te vatten.

Binnen de graad en over de graden heen organiseren we het meter – peterschap. Dit betekent voor ons attent zijn voor mekaar, zorgen voor mekaar. Elkaar heel goed leren kennen en mekaar nemen zoals iedereen is. Bijvoorbeeld: – meters en peters van de derde graad maken een cadeautje voor de communicanten / – binnen de tweede graad maken de meters en peters van het vierde leerjaar de leerlingen van het derde leerjaar wegwijs in de graad / – er zijn leesmomenten van de meters en peters van de derde graad met de eerste graad …

Onze graadwerking geeft meer verbondenheid door de hele school heen. Elke leerling krijgt heel veel kansen om vrienden te maken. Elk jaar komen er andere kinderen bij en gaan kinderen weg. Dit geeft een hechtere band met oudere kinderen, jongere kinderen en leeftijdsgenoten. Een uniek concept met veel voordelen.

Elke klas is gezellig ingericht. Banken staan in groepjes, per twee, op een rij … er is veel variatie al naargelang het lesmoment. Kinderen helpen mee om van de klas een echte thuis te maken. Ook zij hebben hun inbreng in aankleding en opbouw. De grote thema’s in een jaar ( Pasen, Kerstmis, de advent, carnaval … ) zie je telkens terug in de klasversiering. We willen dat de klassen plekjes zijn waar leerlingen zich veilig en comfortabel voelen.

’s Middags eten we samen onze boterhammen op in de klas. We houden niet van een grote, lawaaierige eetzaal. Er wordt rustig met mekaar gebabbeld. Soms zetten we een filmpje op, er wordt muziek gekozen door de leerlingen. De leerkracht krijgt de kans om met de leerlingen mee te eten. Dit is een ontmoetingsmoment. We genieten van de verhalen van anderen en lachen met de grapjes die iemand vertelt.

Al deze voorbeelden maken dat we zorgzaam zijn voor mekaar, over de leeftijden heen. Een kind voelt zo dat het er niet alleen voor staat. Onze school is een veilige, geborgen plaats. We investeren in deze momenten en krijgen er heel veel voor terug. Kinderen hebben een klimaat nodig waarin ze mogen experimenteren en nieuwe uitdagingen durven aangaan.

Laagdrempelig

  • Een laagdrempelige school geeft leerlingen een geborgen gevoel.

Ouders worden regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan klas – of schoolactiviteiten. Bijvoorbeeld: -een project helpen klaarzetten / -uitleg komen geven over hun beroep of hobby / – een muzische activiteit begeleiden / – voorlezen / – een tentoonstelling komen bekijken … Dit geeft leerlingen een warm gevoel. Ook hun mama / papa is welkom op school.

Ouders van kleuters zijn ’s morgens welkom in de klas. Ze kunnen nog even met de leerkracht praten. Kleuters zien dat ook mama / papa een goed contact heeft met de juf of meester. Ze zien dat de juf of meester hun mama / papa vertrouwt. Dit maakt de start van de dag gemakkelijker. Het bestendigt de band tussen kleuter en leerkracht.

Bij een probleem staat de zorgjuf klaar. Zij informeert onmiddellijk de ouders. Dit gebeurt in een open en eerlijk gesprek. Steeds met in ons achterhoofd de belangen van het kind. Ook omgekeerd melden ouders problemen zeer snel in onze school. Zij weten dat er waarderend gesprek volgt en dat er steeds iets ondernomen wordt. Ook hier uit zich onze laagdrempeligheid. Ouders durven naar de school komen en durven praten over hun bekommernissen.

Ook ouders van oudere kinderen vinden gemakkelijk de weg naar de klas en de juf of meester. ’s Morgens wordt iets verteld zodat de juf of meester er rekening mee kan houden gedurende de dag. Een ziek kind wordt even gemeld aan de juf of meester. Na school stappen ouders en leerkrachten gemakkelijk naar mekaar toe. Zo zal een probleem steeds vlug worden aangepakt. Ook een informele babbel gebeurt op het einde van de dag op de speelplaats of in de klas. Steeds welkom op onze school!

kijk
kopjerol

Verbondenheid

  • Ieder kind mag in zijn diversiteit groeien, ontwikkelen en zich aanvaard weten.
  • Elke kleine stap van een kind beschouwen we als heel waardevol en verrijkend.
  • We zorgen dat schoonheid in al zijn facetten binnenkomt bij kinderen.

Verbondenheid is een sleutelwoord in onze school. In heel ons handelen vind je deze verbondenheid terug. Dit zit steeds in ons achterhoofd. Wanneer dit zo is, voelen leerlingen zich goed in de klas en op de speelplaats. Ze stralen rust uit en vertrouwen. Ze zijn gelukkig en lachen veel. Ze handelen natuurlijk en echt. Ze vinden dan dat de tijd snel gaat en willen nog niet naar huis. Ook binnen ons leerkrachtenteam voel je deze verbondenheid. We durven open en eerlijk te zijn tegen mekaar. We staan steeds klaar voor een collega. We willen dat iedere collega graag naar school komt. Kinderen voelen deze warmte onder de collega’s en voelen zich geborgen en veilig in de school. Ze mogen zijn wie ze zijn. We verhogen enorm het respect naar mekaar.

Deze verbondenheid willen we nog verhogen door allerlei initiatieven. We richten extra – murosactiviteiten in zoals: zeeklassen, tweedaagse, natuurklassen, muzeklassen, sportklassen … Tijdens deze activiteiten groeit de vriendschap en de relaties sterk. We leren mekaar kennen in een andere context.

We hanteren verschillende gedifferentieerd werkvormen om de verbondenheid onder mekaar te verhogen. Ik leer van jou, jij leert van mij. We denken hierbij aan partnerwerk, tutorlezen, projectwerk, contract – en hoekenwerk, peertutoring, Klim – activiteiten, groepswerk …

Het peter – meterschap tussen leerlingen verhoogt de verbondenheid. Ik ben verantwoordelijk en zorgzaam voor iemand anders. Ik voel me verbonden met die persoon. Ik wil dat hij / zij het goed heeft.

Inspraak in de organisatie van de school verhoogt het verbondenheidsgevoel. We richten een kinderraad in, we organiseren forums, talentenshows, vrije podia … Steeds gedragen en uitgewerkt door de leerlingen. Ze voelen: mijn stemt telt, ik bouw mee aan de sfeer op school.

Iedereen, kinderen en personeel, voelen een grote verbondenheid onder mekaar. We zijn er voor mekaar. We zijn verbonden in woord en daad.