Campus Godsheide is een ervaringsgerichte school waar zich goed voelen en betrokkenheid de basis vormen voor alle leren.

Kinderen staan centraal, mogen openbloeien en zijn wie ze zijn.

Wij kiezen voor graadwerking,
omdat leren van elkaar ZO belangrijk is.

Een gemotiveerd en creatief team zorgt voor een kwaliteitsvolle leeromgeving.
Zelf ervaren en een lage drempel voor ouders en kinderen
zijn twee van onze sterkste troeven.