Lager onderwijs

Lager onderwijs

Kindercampus Godsheide

Hieronder vind je informatie over onze lagere school

In Kindercampus Godsheide kiezen we heel bewust niet voor een klassiek jaarklassensysteem.

Om een elk kind de kans te bieden om de juiste basisvaardigheden aan te leren om verder te kunnen groeien en ontwikkelen, worden de kinderen van de eerste graad verdeeld over twee klassen van het eerste leerjaar en één klas van het tweede leerjaar.

Vanaf het derde leerjaar zitten de leerlingen per graad.
De tweede graad omvat het derde en vierde leerjaar, en de derde graad het vijfde en zesde leerjaar.

Dit is een systeem met alleen maar voordelen:

  • jongere en oudere kinderen leren van elkaar;
  • de kinderen leren zorg te dragen voor elkaar, samen te besllissen en samen verantwoordelijk te zijn;
  • de jongere kinderen kunnen zich identificeren met de ouderen;
  • oudere kinderen ontdekken bij het hulp bieden dat ze al verder staan;
  • de kinderen zijn nu eens de jongsten, dan weer de oudsten; dit komt hun ontwikkeling ten goede;