Bericht uit klas Zeeklassen

Beste supporters van Kindercampus Godsheide,

we melden jullie dat we nu onze toffe kamers aan ‘t personaliseren zijn.
De reis naar zee verliep vlot en voorspoedig, wat dat ook mag betekenen!
Voor ons betekende het dat er in Hasselt een gereserveerde trein klaarstond.
In Brussel-Zuid vonden we geen reservatiepapieren op de treinvensters. Dan
bestormden en veroverden we maar vlug een heel chique wagon. Het terrorisme-
alarm ging af, maar wij waren al bijna in Gent. Een fluokerel van de NMBS
stond
ons op te wachten en rende met ons naar een 4 minuten verder wachtende trein
en zette ons vliegensvlug in alfabetische volgorde op onze zetels. En op het
voorziene uur stapten we in Oostende het stationsgebouw uit. Over de NMBS
dus niets dan goeds !

Niet zo rustig struinde een nauwelijks te houden enthousiaste bende naar
het staketsel en het strand. De kinderen kregen de gelegenheid om op hun
gemakje
iets achter de kiezen te duwen; gisteren waren het wellicht nog
boterhammen, vanaf
vandaag zijn het “stutjes”. Een agressieve zilvermeeuw dacht dat er ook
hapjes
voor haar/hem bij zaten, scheerde rakelings over de schreeuwende kinderen
hun
hoofden, totdat iemand haar/hem bij de poot kon grijpen. We hebben hem dan
helemaal gepluimd, alleen zijn nekveren staan er nog op. Net goed !

De eerste minizandkastelen verschenen, jongens klommen 200 m over de rotsen
van de nieuwe westelijke pier, we ontdekten een gevaarlijk blauw
uitgeslagen kwal en liepen als gekken achter meeuwen aan die schelpen
probeerden open te breken.

Aan de thermen in Oostende namen we de tram richting Nieuwpoort en aan halte
Zonnebloem stapten we af en liepen richting Ter Helme. Juf Mieke stond ons
met open armen op te wachten, ze kuste ons alle 52 even hartelijk en
regelde het gesleep met de koffers.

Het weer is prima. Absoluut niet koud, een beetje wind mag gerust zijn aan
zee en van regendruppels … niks te merken. Hopelijk blijft het zo. En zo
niet, … trekken we ons van een druppeltje meer of minder niets aan: wij
zijn immers stoere zeebonken !!

De eerste kinderen komen van hun kamers af en rennen het speeltuintje in.
Tijd om deze boodschap af te ronden. Wie weet … straks nog meer.

Nieuws uit onze klassen